DBCC

De Dutch Balloon Competition Club is in 1994 opgericht om het ballonvaren als wedstrijdsport in Nederland te stimuleren (ballonvaren is een door de Nederlandse Sportfederatie/NOC erkende en gesubsidieerde topsport). De club organiseert heteluchtballonwedstrijden, waaronder het Nederlands Kampioenschap Ballonvaren onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. Jaarlijks organiseren leden van de club in verschillende regio’s wedstrijden, die meestal een lang weekeinde of een enkele dag duren en bedoeld zijn om de leden van de club te laten trainen voor het NK. Het Nederlands Kampioenschap Ballonvaren duurt vijf dagen, met maximaal 7 of 8 vaarten. De drie of vier hoogst scorende piloten kwalificeren zich voor deelname aan het Wereld- of Europees kampioenschap in het daarop volgende jaar.

Daarnaast begeleiden officials van de DBCC recordpogingen (ook weer namens de KNVvL) en organiseert de club trainingen voor met name observers: de officials die tijdens een ballonwedstrijd de ogen en oren zijn van de wedstrijdleiding en zorgen dat er rapport wordt opgemaakt van accurate posities, tijden en dergelijke ten behoeve van de scoring. Daarvoor moet je gemotiveerd zijn, bereid om vroeg op te staan, niet bang zijn om vuile handen (en vooral voeten) te krijgen; je moet de regels goed kennen en vooral: heel goed kunnen kaartlezen. Enige kennis van ballonvaren en de techniek van ballons in het algemeen is een groot voordeel. Verder is een behoorlijke beheersing van de Engelse taal onontbeerlijk, want de gebruikte regels zijn Engelstalig en zelfs aan een Nederlands kampioenschap doen meestal wel enkele gastpiloten uit andere landen mee. Voor de piloten die aan wedstrijden willen deelnemen geldt een minimum ervaringseis: tenminste een jaar het brevet bezitten en 50 uur als gezagvoerder hebben gevaren. Daarnaast is het bezit van een sportlicentie van de Federation Aeronautique Internationale (de internationale luchtsportorganisatie waarbij ook de KNVvL is aangesloten) verplicht. In de praktijk blijkt overigens dat de reguliere topscorers vrijwel allemaal veteranen zijn die vele jaren ballonvaren en vaak duizenden uren ervaring hebben opgebouwd.

Ben je observer en wil je je aanmelden voor deelname aan een evenement of heb je vragen (of wil je observer worden), neem dan contact op met Sanne Haarhuis, de chief observer van de DBCC/KNVvL.

Aanmelding/lidmaatschap
De DBCC kent leden-piloten en leden-observers/officials. Observers zijn diegenen die de DBCC-cursus voor observers hebben gevolgd en het bijbehorende examen met goed gevolg hebben afgelegd. Dit examen volgt het concept voor observers-examens van de internationale ballonfederatie, de FAI/CIA. Wie DBCC-observer wil worden kan zich als lid aanmelden bij het secretariaat. Na het afleggen van het examen krijgt een geslaagde observer een speciaal voor de DBCC ontworpen logboek annex observerspas, waarin details van meegemaakte vaarten en wedstrijden kunnen worden genoteerd. Daarna duurt het meestal enkele jaren om door deelname aan nationale kampioenschappen en Grand Prix’s de vereiste ervaring op te bouwen die nodig is voor deelneme als observer aan ‘zware’ internationale wedstrijden zoals een wereldkampioenschap. Wie geen observer wil worden maar gewoon belangstelling heeft voor wedstrijdvaren met ballons (bijvoorbeeld als teamlid van een wedstrijdpiloot) kan ook lid worden van de DBCC. Dat geldt ook voor ballonpiloten die zelf geen wedstrijden willen varen maar wel het principe van wedstrijdvaren als topsport een warm hart toedragen.

Wie lid wil worden kan zich aanmelden bij de secretaris van de DBCC:

Erwin Pellegrom
De Gheynstraat 10
6717 RG  EDE
info@dbcc.nl

Het DBCC-lidmaatschap voor observers en overige leden bedraagt € 27,50 per jaar. Piloot-leden betalen € 52,50 extra, totaal dus € 80,-. Het NK staat open voor iedere Nederlandse ballonvaarder die aan de minimum ervaringseis voldoet en in het bezit is van een geldige FAI-sportlicentie.

De DBCC is aangesloten bij de afdeling Ballonsport van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart en houdt zich ten behoeve van de vereniging bezig met de praktische verzorging van het wedstrijdballonvaren in Nederland. De KNVvL is te vinden op het volgende adres:

KNVvL Afdeling Ballonvaren
Houttuinlaan 16A
3447 GM Woerden
Netherlands
Tel: 0348-437060
Fax: 0348-437069
E-Mail: secretariaat@knvvlballonvaren.info