GPS Loggers

Verhuur
De DBCC heeft de beschikking over 24 GPS loggers (Garmin Geko 210) die gebruikt kunnen worden voor ballonwedstrijden. De voorwaarden voor huur en overige informatie kunt u per mail opvragen, info@dbcc.nl.

GPS Loggers for rent
The DBCC owns 24 GPS loggers. They can be rented for ballooning competions. The 24 DBCC-Loggers (Garmin Geko 210) can be rented for 10 Euro per logger per event. A deposit of 200 Euro must be paid in advance. The renting conditions are standardized and have been agreed by the French and German Balloon organisations. Details on the logger use and a renting agreement can be asked for per mail, info@dbcc.nl.

Wat is GPS?
GPS staat voor Global Positioning System. Dat systeem bestaat uit twee delen: een wolk van speciale NavStar satellieten die in een lage baan om de Aarde draaien, en een ontvanger die je bij je hebt en die de signalen van die satellieten interpreteert om te bepalen waar hij zich bevindt. De satellieten draaien in zeer nauwkeurig bepaalde banen, waardoor hun precieze positie van seconde tot seconde bekend is. Het Amerikaanse ministerie van defensie beheert het systeem en zorgt via grondstations voor onophoudelijke controle en bijsturing van de satellieten. Elke satelliet bevat drie atoomklokken. Hij zendt steeds kleine pakketjes informatie uit als een zwak radiosignaal. Het belangrijkste deel van die informatie is een tijdsignaal. De ontvanger op de grond of in de ballon zet eerst zijn eigen klokje gelijk als hij de signalen van de satellieten ontvangt, en bepaalt daarna het tijdsverschil tussen het moment van verzending en van ontvangst van het signaal. Daaruit volgt de afstand tot de satelliet. Worden de signalen van tenminste drie satellieten ontvangen, dan maakt de ontvanger een driehoeksberekening en bepaalt daarmee zijn positie. Dat proces herhaalt zich steeds, en door de laatste positie te vergelijken met de voorgaande kan de ontvanger ook berekenen hoe snel hij zich beweegt en in welke richting. Bij ontvangst van meer dan drie satellietsignalen is de ontvanger ook in staat zijn hoogte te bepalen. De intelligentie van het systeem zit hem dus vooral in de ontvanger, en de satellieten weten dus niet waar de ontvanger zich bevindt. De GPS-ontvanger wordt in het algemeen gewoon aangeduid als ‘GPS’. Maar er zit dus heel wat meer achter.

Tegenwoordig kun je een handzame GPS-ontvanger al aanschaffen voor zo’n 200 Euro. Je hebt dan een goede, nauwkeurige ontvanger zonder fratsen als ingebouwde kaarten.

De precisie van een GPS is ontzagwekkend, als je het op wereldschaal bekijkt. In ruim 95 procent van de gevallen is de aangegeven positie tot binnen 10 meter nauwkeurig, en in zo’n 85 procent zelfs binnen 5 meter. Dat was niet altijd het geval, want oorspronkelijk brachten de VS in het civiele GPS-signaal bewust een fout aan, zodat ‘de vijand’ dat signaal niet militair kon gebruiken (als je met een kanon iets wilt raken moet je eerst precies weten waar je zelf bent!). De afwijking liep toen vaak op tot 100 meter of meer. Amerikaanse militairen hadden uiteraard een aangepast type ontvanger dat een versleuteld, veel preciezer signaal kon ontvangen… Maar in het voorjaar van 2000 besliste president Clinton dat de foutmarge (de zogenaamde Selective Availability) onmiddellijk moest worden verwijderd. GPS begon te belangrijk te worden voor civiel gebruik, onder meer in de luchtvaart. En een landingsbaan naderen met een afwijking van 100 meter kan natuurlijk niet! Voor ons als ballonvaarders betekent het afschaffen van de Selective Availability in ieder geval dat we voortaan een landingspositie of mark kunnen bepalen met een nauwkeurigheid van 10 meter of beter. Mits we onze GPS’en goed gebruiken…